Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola – en verksamhetsgren i Kunskap & Kompetens i Sverige AB

Huvudkontor
Besöksadress: Skolgatan 52, Umeå
Skolgatan 52, 903 27 Umeå
Tel: 090-77 86 00

E-post: info@nyhs.se

Kvalificerad Redovisningsekonom, Umeå

Besök samt postadress: Skolgatan 52, 903 27 Umeå
Tel: 070-674 79 61
Kontaktperson: Hans Skoglund, hans@kunskap-kompetens.se

Kvalificerad Inköpare - fördjupning logistik, Örnsköldsvik

Besöksadress: Lasarettsgatan 7B, 891 33 Örnsköldsvik

Postadress: Torggatan 10, 891 33 Örnsköldsvik
Tel: 070-609 86 60
Kontaktperson: Sofia Vestlin, sofia.vestlin@nyhs.se

Bygglovshandläggare / byggnadsinspektör, Örnsköldsvik

Besöksadress: Lasarettsgatan 7B, 891 33 Örnsköldsvik
Postadress: Torggatan 10, 891 33 Örnsköldsvik
Tel: 070-6440977

Kontaktperson: jeanette.bostrom@nyhs.se

Företagssäljare, Örnsköldsvik

Besöksadress: Lasarettsgatan 7B, 891 33 Örnsköldsvik
Postadress: Torggatan 10, 891 33 Örnsköldsvik
Tel: 070-609 86 60

Kontaktperson: Sofia Vestlin, sofia.vestlin@nyhs.se

Medicinsk fotterapeut, Örnsköldsvik

Besöksadress: Lasarettsgatan 7B, 891 33 Örnsköldsvik alt
Sjögatan 6B 891 60 Örnsköldsvik (metodsal)
Postadress: Torggatan 10, 891 33 Örnsköldsvik
Tel: 070-667 71 26

Kontaktperson: Lena Lundström Nordin, lena@nyhs.se