Fördjupad momsutbildning - Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola blir Lexicon Yrkeshögskola. Du flyttas nu till nya webbsidan.

Fördjupad momsutbildning

Startade 12 oktober 2020

Intresserad att fördjupa dina kunskaper om moms? Läs utbildningen Fördjupad momsutbildning!

Arbetar du idag som redovisningsekonom och vill utveckla dig och höja din kompetens inom moms. Du kommer att få möjligheten att fördjupa dig i momsregler, internationell handel av varor och tjänster, import av varor från land utanför EU, avdragsrätt för moms, utlägg och vidarefakturering.

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

Utbildningen sker på distans, 10 dagar under 10 veckor och ger 10 yh-p.

Grundläggande om moms, 3 dagar

 • Vad krävs för att det ska läggas på moms och hur mycket
 • Omvänd skattskyldighet

Internationell handel av varor och tjänster, 2 dagar

 • I vilket land ska momsen betalas
 • Ska det vara moms i fakturan

Import av varor från land utanför EU, 0,5 dag

 • Ska momsen betalas till Tullverket eller Skatteverket
 • Hur beräknas importmoms
 • Kan importen vara undantagen från importmoms

Avdragsrätt för moms, 3 dagar

 • När har man rätt att dra av moms
 • Vad finns för avdragsbegränsningar och avdragsförbud

Utlägg och vidarefakturering, 1 dag

 • När har man gjort ett utlägg
 • Hur ska moms hanteras i de olika situationerna

Fakturering och rapportering, 0,5 dag

 • Fakturering- och redovisningsregler

Ansökan är stängd.

 

EKONOMI

Arbetsuppgifter

Som redovisningsekonom kan du vara väldigt generell och arbeta med många olika områden men du kan även vara väldigt specialiserad med en spetskunskap. Allt beror på hur du utvecklar dig i yrket.
Sara Edfalk

Sara Edfalk

Kontaktperson och huvudlärare

UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Antagningsprocessens 5 steg

1. Behörighet till yrkeshögskolan
2. Särskilda förkunskapskrav
3. Reell kompetens
4. Urvalsprocessen
5. Slutgiltig bedömning

Antaningsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär.

1. Behörighet

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

2. Särskilda förkunskaper

Verksam som redovisningsekonom eller liknande område.

3. Reell kompetens

Som sökande kan du åberopa reell kompetens och då genomför skolan en kompetensbedömning.

Läs mer om reell kompetens här.

4. Urvalsprocess

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

-Betyg:
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
Engelska 5
Matematik 2
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2

Betygen poängsätts enligt följande skala:
F alt IG = 0, E alt G = 4, D = 5, C alt VG = 6, B = 7, A alt MVG = 8
Maxvärde betyg = 40 poäng

-Tidigare utbildning:
Utbildning inom ekonomiområdet.

-Yrkeserfarenhet:
Erfarenhet inom ekonomiområdet.

5. Slutgiltig bedömning

Antagningsbesked skickas ut.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.

>> Läs mer här om studiemedel här.

DIPLOM

Examen

Studiebevis

När du fullföljt utbildningen får du Yrkeshögskolepoäng och ett studiebevis.