Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola – en verksamhetsgren i Kunskap & Kompetens i Sverige AB

Besöksadress Umeå: Skolgatan 52

Besökadress Örnsköldsvik: Lasarettsgatan 7

Växel: 090-77 86 00

E-post: info@nyhs.se