Nu har ni chansen att testa och prova en elev från våra utbildningar under en period på 10-23 veckor

Nyttja LiA

LiA - Lärande i Arbete

En stor del av en YH-utbildning består av LiA (Lärande i Arbete). Det innebär att en student omsätter sina kunskaper ute på arbetsplatser i företag, myndigheter och organisationer. Det ger studenten möjlighet att få vara ute i ”verkligheten” och där få ta del av hur teori omsätts i praktik. Att ta emot en student innebär många möjligheter. Det ger er:

– Ett samarbete med skolan där vi delar på ansvaret att ge studenten och er en givande LiA-period
– Tillgång till en person med adekvat utbildning inom såväl inköp som logistik som kunskaper inom företagsförsäljning.
– Möjlighet att frigöra resurser till utvecklingsområden i er organisation
– Tillfälle att, genom LiA-studentens kompetens, t ex skapa nya rutiner eller
revidera och utveckla befintliga rutiner inom inköp och logistik
– Möjlighet att rekrytera kompetens som vid anställningstillfället är väl insatt i er organisation, dess rutiner och arbetssätt
– Tillgång till referenser och omdömen från skolan

LiA-perioder

Kursen LiA är indelad i två perioder. LIA-perioderna är olika långa, baserat på utbildning. Till LiA 2 kopplas ett examensarbete som genomförs och skapas på LiA-platsen.

Handledardag

Inför LiA-perioden anordnar Norrlands Yrkeshögskola en handledardag för samtliga studenters handledare. En förmiddag tillägnas åt att presentera skolan och utbildningen, identifiera handledarrollen, utbyta förväntningar, frågestund samt inleda samarbetet. Inför LiA 2 kommer fokus att ligga på examensarbetet där anordnaren också kommer att ge förslag på ämnesområden och sätta av tid för diskussion gällande detta.

Försäkring

Studenterna innefattas av en personskadeskydd hos Kammarkollegiet, Denna motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Försäkringen gäller i Sverige och omfattar olycksfall som studeranden orsakar under skoltiden och utbildningsmomentet lärande i arbete (LiA) samt under färd till och från skolan/arbetsplatsen. Ersättning lämnas för person- och sakskada som tillfogats arbetsgivaren eller företagaren. Mer informatoin hittas på www.yhmyndigheten.se

Våra studenter kan hjälpa er med

Inköp/logistik

– Upprättning/uppdatering av leverantörslistor
– Lagerslogistik samt inköpsrutiner
– Leverantörsbedömningar
– Uppföljningar och riskanalyser
– Leverantörsbedömningar
– Insamling/utvärdering/sammanställning av anbud

Redovisningsekonom

– Bokföring löpande
– Redovisningsarbete
– Kund- och leverantörsreskontra
– Löner, fakturering och avstämning
– Skatte- och momsredovisning
– Periodbokslut
– Budget, årsredovisning
– Deklarationsarbete

Medicinsk fotterapeut

– Göra Fotvårdsbehandling
– Delbehandlingar, klippa naglar
– Behandla vårtor och liktorn
– Informera om egenvård och problemlösningar
– Svara telefon och boka kunder
– Sköta sterilisering och rengöring
– Dagliga städrutiner och tvätt
– Fot och underbensmassage
– Att sälja in produkt/tjänst
– Lämna priser, produktinformation
– Skapa säljmaterial och skylta om i skyltfönster

Företagssäljare

– Marknadsundersökningar/bearbetning
– Införsäljning av produkt/tjänst
– Kundbearbetning samt kontaktskapande
– Skapa säljmaterial
– Upprätta offerter
– Utställningar/events
– Kundkategorisering
– Marknadsplan

Hur tar jag emot en LiA-student?

Tveka inte att höra av er till oss med frågor kring möjligheter att ta emot en LiA-aspirant. Ring 090-77 86 00 eller skicka e-post på info@kunskap-kompetens.se