LiA - Lärande i Arbete

LiA (Lärande i Arbete) har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får möjligheten att tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar. LiA-perioden ger LiA-företaget ett utmärkt tillfällen att få ta del av din kompetens samt rekrytera in en ny medarbetare.

Omfattning av LiA

Norrlands yrkeshögskolas utbildningar består av två LiA-perioder, LiA 1 och LiA 2. Till LiA 2 kopplas ett examensarbete som skrivs på LiA-platsen. Du väljer själv om du önskar genomföra din LiA vid ett och samma företag eller om du önskar dela din praktik vid två sklida LiA-företag.

Hur hittar jag min LiA-plats?

Norrlands yrkeshögskola inleder tidigt, tillsammans med dig som student, processen att identifiera en LiA-plats. Att du som studerande ansvarar för och är delaktig i denna process vet vi borgar för bra platser. Tidigt i utbildningen uppmanas du att reflektera över, för dig, intressanta företag och branscher.

En handlingsplan skapas där du tydliggör din process fram tills dess att målet är uppnått och din LiA-plats är klar. Vi arbetar sedan med löpande avstämningar av handlingsplanen och ger riktat stöd. Detta arbetssätt har visat sig vara mycket effektivt till att inte bara i god tid identifiera LiA-plats utan också erhålla en kvalitativ sådan avseende såväl relevant innehåll som handledning.

Utöver ditt  arbete med att identifiera LiA-plats för Norrlands Yrkeshögskola en dialog med företag och organisationer för att informera om utbildningen samt belysa möjligheten för företaget/organisationen att ta in emot person på LiA.

Vid behov följer Norrlands Yrkeshögskola med enskilda studenter ut på potentiella praktikföretag för att diskutera och tydliggöra praktikperioden samt dess innehåll.

När jag har skaffat min LiA-plats

När LiA-plats identifierats skapar du som student tillsammans med LiA-handledare och en representant från kursledningen, ett dokument som tydliggör mål med LiA:n. Här framgår arbetsuppgifter, ansvarsområden, delavstämningar i form av vad som ska vara uppnått vid en viss tidpunkt. Här tydliggörs även handledarens ansvarsområden och åtaganden. Denna projektbeskrivning skapas i samarbete med LiA-handledaren och ligger sedan också som ett betygsunderlag där respektive delmål är mätbart.
Väl ute på plats arbetar samtliga utifrån sin arbetsbeskrivning med att tillämpa sina teoretiska kunskaper vid företaget/organisationen.

Norrlands Yrkeshögskola ger de studerande en fantastisk ingång till arbetsmarknaden. Lärande i arbete (LIA) skapar förutsättningar att hitta en arbetsplats som känns rätt. Genom att varva praktik med teori och att lösa problem i projektform ökar engagemanget och förståelsen hos kursdeltagarna.

Marcus EdströmUtbildare, Stixon AB.

Med fokus på en ny branschinriktning i livet valde jag en väg som i sin tur öppnade flertalet dörrar och skapade en bred valmöjlighet av framtida jobb. Att kombinera en teoretisk utbildning med flertalet veckor av Lärande i arbetet ute på företag är ett koncept som skapar chanser utöver de vanliga. Tar man tillvara på denna utarbetade studieform är möjligheterna oändliga.

Alexander ÅbergFd Student

Norrlands Yrkeshögskola ger de studerande en fantastisk ingång till arbetsmarknaden. Lärande i arbete (LIA) skapar förutsättningar att hitta en arbetsplats som känns rätt. Genom att varva praktik med teori och att lösa problem i projektform ökar engagemanget och förståelsen hos kursdeltagarna.

Marcus EdströmUtbildare, Stixon AB.

Med fokus på en ny branschinriktning i livet valde jag en väg som i sin tur öppnade flertalet dörrar och skapade en bred valmöjlighet av framtida jobb. Att kombinera en teoretisk utbildning med flertalet veckor av Lärande i arbetet ute på företag är ett koncept som skapar chanser utöver de vanliga. Tar man tillvara på denna utarbetade studieform är möjligheterna oändliga.

Alexander ÅbergFd Student