Redovisningsekonomens roll i hållbart ledningsgruppsarbete - Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola blir Lexicon Yrkeshögskola. Du flyttas nu till nya webbsidan.

Redovisningsekonomens roll i hållbart ledningsgruppsarbete

Nästa start 8 januari 2024!

För dig som är redovisningsekonom och vill fördjupa dina kunskaper inom ekonomistyrning och bli en del av det ledningsgruppen i processen att fatta hållbara ekonomiska beslut som syftar till att skapa högre värde för organisationen.

Arbetar du idag som redovisningsekonom och vill utveckla dig och höja din kompetens för att börja arbeta mer mot ledningsgrupper? Du kommer att få möjligheten att fördjupa dig i hållbart företagande, Hållbara mål kontra finansiella mål, kassaflöden, affärsplan, affärsidé, affärsmodell och praktiskt ledningsgruppsarbete

Utbildningen sker på distans via Teams och kan kombineras med ditt ordinarie arbete. Utbildningen är kostnadsfri!

Längd: 10 veckor (20 yh-p)

Lunchföreläsningar 1dag/vecka

Start: januari

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

 • Hållbart företagande – en intressentmodell
 • Praktiskt ledningsgruppsarbete
 • Hållbara mål kontra finansiella mål
 • Aktivitetsbaserad affärsplan med styrning mot hållbara mål
 • Affärsidé och affärsmodell – grundkomponenter
 • Kassaflöde – en grund för investeringar i hållbar utveckling
 • Hållbarhetsrapportering – övergripande krav och möjligheter
 • Klimatbokslutet – vad är det och hur ta fram
 • Introduktion till klimatbokslut enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)
 • Kommunikation internt och externt – en nyckel för att lyckas

   

Ansökan är öppen

 

UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Antagningsprocessens 5 steg

1. Behörighet till yrkeshögskolan
2. Särskilda förkunskapskrav
3. Reell kompetens
4. Urvalsprocessen
5. Slutgiltig bedömning

Antaningsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär.

1. Behörighet

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

2. Särskilda förkunskaper

Verksam som redovisningsekonom eller liknande område under minst 1 år.

3. Reell kompetens

4. Urvalsprocess

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

-Betyg:
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
Engelska 5
Matematik 2
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2

Betygen poängsätts enligt följande skala:
F alt IG = 0, E alt G = 4, D = 5, C alt VG = 6, B = 7, A alt MVG = 8
Maxvärde betyg = 40 poäng

-Tidigare utbildning:
Utbildning inom ekonomiområdet.

-Yrkeserfarenhet:
Erfarenhet inom ekonomiområdet.

5. Slutgiltig bedömning

Antagningsbesked skickas ut ca 2 veckor innan kursstart.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.

>> Läs mer här om studiemedel här.

Sara Edfalk

Sara Edfalk

Kontaktperson

DIPLOM

Examen

Studiebevis

När du fullföljt utbildningen får du Yrkeshögskolepoäng och ett studiebevis.