Redovisningsekonomens väg mot ledningsgruppsarbetet

Innehåll

Start efter överenskommelse.

Uppdragstbildningen sker på distans, 10 dagar under 4 veckor och ger 10 yh-p.

Controllerns roll, 3 dagar

 • Styrmodeller och affärssystemen
 • Controllerrollens nu och i framtiden
 • Byggande av varumärken samt marknadskommunikation.

Fördjupad redovisning – kassaflödesanalys, 1 dag

 • Genomförande och beräkning
 • Nyttjande och fördelar med kassaflödesanalys samt regler och lagar.

Hållbart företagande, 1 dag

 • Terminologi, krav och förutsättningar
 • Praktisk tillämpning.

Dataanalys – Excel och databearbetning för ekonomer, 3 dagar

 • Hantering av formler och funktioner mellan olika kalkylblad och arbetsböcker.
 • Importer av data från andra system att sammanfoga i Excel.
 • Dataanalys och skapande av rapporter som t ex diagram, pivottabeller och villkorsstyrd formatering
 • Skapa kalkylmodeller och mallar.
 • Powerpivot och Power BI som verktyg att sammanställa och analysera.

Ledningsgruppsarbete, 1 dag

Effektivt ledningsgruppsarbete, leda och hantera förändringar, strategier, taktik, styrning och inriktning.

Aktivitetsbaserad affärsplan, affärsidé och affärsmodell, 1 dag

 • Affärsplanens uppbyggnad och funktion som styrdokument.
 • Att leda istället för att reagera.
 • Affärsidéens olika delar och val av affärsmodell

Intresseanmälan

Maila oss på uppdragsutbildning@nyhs.se för att anmäla ditt intresse samt för att få offertförslag.