Skatt i fastighetsbolag - Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola blir Lexicon Yrkeshögskola. Du flyttas nu till nya webbsidan.

Skatt i fastighetsbolag

Startade 12 oktober 2020

Intresserad att fördjupa dina kunskaper om skatt i fastighetsbolag? Läs utbildningen Skatt i fastighetsbolag!

Arbetar du idag som redovisningsekonom och vill utveckla dig och höja din kompetens inom skatt i fastighetsbolag. Du kommer att få möjligheten att fördjupa dig i Inkomstskatt i fastighetsbolag, fastighetstaxering och moms i fastighetsbolag

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

Utbildningen sker på distans, 10 dagar under 10 veckor och ger 10 yh-p.

Inledning, 1 dag

 • Vad är fast egendom ur ett skatteperspektiv? Hur delas en byggnad in?
 • Taxeringsprocessen, hur kan man ändra beslut, hur lämnar man in deklarationer och vad är viktigt att tänka på?

Inkomstskatt i fastighetsbolag, 3 dagar

 • Hur kan man göra avdrag för reparation och underhåll, vad är reparation och underhåll? Direktavdrag vad är det och hur fungerar det?
 • Köp av fastighet, hur fördelas värde på byggnad och mark.
 • Hur sker värdeminskningsavdrag på fastighet, inventarier, markanläggningar och mark ut?
 • Försäljning av fastighet, hur fungerar det och vilka skattemässiga skillnader är det om en fastighet säljs i bolagsform eller direkt?
 • Vad är stämpelskatt och hur påverkas stämpelskatten i de olika försäljningsalternativen.

Fastighetstaxering, 2 dagar

 • Taxeringsvärdet är grunden för fastighetsskatt/fastighetsavgift, men vad är det som påverkar taxeringsvärdet?
 • Större ombyggnationer, vakanser, rivning, nybyggnation hur påverkar det taxeringsvärdet?
 • Vad är hyra och hur ska den beräknas i fastighetstaxeringen?
 • Energieffektiviseringar hur påverkar det fastighetstaxeringen?

Moms i fastighetsbolag, 4 dagar

Frivillig registrering vad innebär det? Vad är en fördelningsnyckel och hur beräknar man dem? Jämkningsansökan. Hur hanteras momsen i den löpande redovisningen inom fastighetsbolag? Vad händer vid en försäljning av en fastighet? Energieffektiviseringar hur påverkar det momsen?

Ansökan är stängd.

 

EKONOMI

Arbetsuppgifter

Som redovisningsekonom kan du vara väldigt generell och arbeta med många olika områden men du kan även vara väldigt specialiserad med en spetskunskap. Allt beror på hur du utvecklar dig i yrket.
Sara Edfalk

Sara Edfalk

Kontaktperson och huvudlärare

UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Antagningsprocessens 5 steg

1. Behörighet till yrkeshögskolan
2. Särskilda förkunskapskrav
3. Reell kompetens
4. Urvalsprocessen
5. Slutgiltig bedömning

Antaningsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär.

1. Behörighet

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

2. Särskilda förkunskaper

Verksam som redovisningsekonom eller liknande område.

3. Reell kompetens

Som sökande kan du åberopa reell kompetens och då genomför skolan en kompetensbedömning.

Läs mer om reell kompetens här.

4. Urvalsprocess

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

-Betyg:
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
Engelska 5
Matematik 2
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2

Betygen poängsätts enligt följande skala:
F alt IG = 0, E alt G = 4, D = 5, C alt VG = 6, B = 7, A alt MVG = 8
Maxvärde betyg = 40 poäng

-Tidigare utbildning:
Utbildning inom ekonomiområdet.

-Yrkeserfarenhet:
Erfarenhet inom ekonomiområdet.

5. Slutgiltig bedömning

Antagningsbesked skickas ut.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.

>> Läs mer här om studiemedel här.

DIPLOM

Examen

Studiebevis

När du fullföljt utbildningen får du Yrkeshögskolepoäng och ett studiebevis.