Uppdragsutbildningar - Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola blir Lexicon Yrkeshögskola. Du flyttas nu till nya webbsidan.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att köpa specifika kurser eller en hel utbildning för att höja kompetensen hos sin befintliga personal.

Möjlighet till flexibla startdatum finns.
Kontakta oss på uppdragsutbildning@nyhs.se

EKONOMI

Redovisningsekonomens väg mot ledningsgruppsarbetet

10 dagar

Behörighet och urval

Inga krav på grundläggande högskolebehörighet eller andra formella bevis på förkunskaper. Dock rekommenderas grundläggande förkunskaper för att deltagaren ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Finansiering

Företaget/organistationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad CSN.