Utbildningar - Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola blir Lexicon Yrkeshögskola. Du flyttas nu till nya webbsidan.

Våra utbildningar

Vi har både längre Yh-utbildningar samt kortare Yh-kurser.
Kom ihåg att skicka in alla dokument när du ansöker och att läsa på hur urvalsprocessen ser ut för den utbildning som du är intresserad av! Denna information finns på respektive utbildnings egna sida. 

Behörighet och urval

Läs mer om behörighet och urvalsprocessen under respektive utbildning

Utländska betyg

I det fall du har utländska betyg och söker en utbildning vid Norrlands Yrkeshögskola behöver du få dina betyg från gymnasium/högskola översatta till svenska. Detta för att vi ska ha möjlighet att behandla din ansökan korrekt. Vanligtvis tar det 3 månader att få betygen översatta av UHR (Universitets- och Högskolerådet), så var ute i god tid. Läs mer på UHRs hemsida här om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.

Kom ihåg

För att skolan skall kunna genomföra en korrekt bedömning av dina betyg och meriter behöver du skicka in ett antal dokument. Dessa dokument (betyg, arbetsintyg samt övrig dokumentation som du önskar åberopa) laddar du upp i webbformuläret. Tänk på läsa på hur urvalsprocessen ser ut under den utbildning som du är intresserad av så att du inte missar kvalifikationer som ger meritering.