Intresserad av att fördjupa dina kunskaper i redovisningsekonomi?

Läs utbildningen Redovisningsekonomens väg mot ledningsgruppsarbetet!

Arbetar du idag som redovisningsekonom och vill utveckla dig och höja din kompetens för att börja arbeta mer mot ledningsgrupper. Du kommer att få möjligheten att fördjupa dig i controllerns roll, kassaflödesanalys, hållbart företagande, dataanalys, ledningsgruppsarbete och aktivitetsbasserat affärsplan, affärsidé och affärsmodell.

Information & Ansökan

Kursplan

Controllerns roll, 3 dagar

 • Styrmodeller och affärssystemen
 • Controllerrollens nu och i framtiden
 • Byggande av varumärken samt marknadskommunikation.

Fördjupad redovisning – kassaflödesanalys, 1 dag

 • Genomförande och beräkning
 • Nyttjande och fördelar med kassaflödesanalys samt regler och lagar.

Hållbart företagande, 1 dag

 • Terminologi, krav och förutsättningar
 • Praktisk tillämpning.

Dataanalys – Excel och databearbetning för ekonomer, 3 dagar

 • Hantering av formler och funktioner mellan olika kalkylblad och arbetsböcker.
 • Importer av data från andra system att sammanfoga i Excel.
 • Dataanalys och skapande av rapporter som t ex diagram, pivottabeller och villkorsstyrd formatering
 • Skapa kalkylmodeller och mallar.
 • Powerpivot och Power BI som verktyg att sammanställa och analysera.

Ledningsgruppsarbete, 1 dag

Effektivt ledningsgruppsarbete, leda och hantera förändringar, strategier, taktik, styrning och inriktning.

Aktivitetsbaserad affärsplan, affärsidé och affärsmodell, 1 dag

 • Affärsplanens uppbyggnad och funktion som styrdokument.
 • Att leda istället för att reagera.
 • Affärsidéens olika delar och val av affärsmodell.

Behörighet och urval

BEHÖRIGHET:
Grundläggande behörighet till yrkeshögskola

Verksam som redovisningsekonom eller liknande område under minst 1 år

URVALSPROCESSEN
Urvalsprocessen sker endast om det är fler sökande än utbildningsplatser. Urvalsprocessen skapar en rangordning av de sökande.

 1. BETYG:
  Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
  Engelska 5
  Matematik 2
  Företagsekonomi 1
  Företagsekonomi 2
 2. TIDIGARE UTBILDNING
 3. YRKESERFARENHET

Kontakta oss

Besök samt postadress: Skolgatan 52, 903 27 Umeå
Tel: 070-355 46 92
Kontaktperson: Sara Edfalk, sara.edfalk@nyhs.se