Intresserad av att arbeta med redovisning? Läs utbildningen Redovisningsekonom!

Vill du arbeta med siffror och intresserar dig för redovisning? Läs YH-utbildningen Redovisningsekonom!

All affärsverksamhet behöver redovisas ekonomiskt. Varesig verksamheten är privat eller offentlig, liten eller omfattande finns en organisation som ordnar detta. Som redovisningsekonom är du den som sitter med, tar fram och presenterar verksamheten i form av siffror.

Information & Ansökan

Redovisningsekonom, 400 yh-p

Många karriärmöjligheter för redovisningsekonomen

Som redovisningsekonom kan du vara väldigt generell och arbeta med många olika områden men du kan även vara väldigt specialiserad med en spetskunskap. Allt beror på hur du utvecklar dig i yrket.

Att arbeta som redovisningsekonom innebär att du själv ansvarar för att kontinuerligt, efter grundutbildning, vidareutbildar dig för att hålla din kunskap uppdaterad. Med andra ord finns det, med denna utbildning i grunden, karriärvägar för den intresserade.

Efter avslutad utbildning kommer du ha kompetens för att jobba med rapporter och analyser. Du kommer kunna genomföra budgetar och årsredovisningar, samt göra bokslut och periodbokslut. Du kommer även ha kunskaper för att arbeta med:

 • Löner
 • Fakturering
 • Bokföring
 • Redovisningsarbete
 • Beskattning
 • Deklarationsarbete
 • Avstämningar och ekonomiska bedömningar
 • Skatte- och momsredovisning
 • Upprättande av ekonomiska rutiner
 • In- och utbetalningar
 • Reskontra
 • Kravhantering

Kursplan

Baskurs, 5 yh-p

– Kursinformation
– Arbetsmarknad för Redovisningsekonomer
– FAR/SRF
– Teambuilding och grupputveckling
– Entreprenörskap

IT för ekonomer, 15 yh-p

– Excel för ekonomer

– Olika affärssystem

– Tillämpning i praktiskt arbete

– Olika standards i arbetet

Affärsengelska 10 yh-p

– Vanliga ekonomiska begrepp

– Analyser av engelskspråkigt material

– Läsa och förstå branschlitteratur

– Undervisning och examination

Arbetsrätt, löner och administration, 30 yh-p

– Löner

– Beräkning av ersättningar

– Skatteredovisning

– Kontrolluppgifter

– Uträkningar

– Fakturering

– Reskontra

– Medbestämmande

– Rekrytering

– Uppsägning

– Lagstiftning inom diskriminering och jämställdhet

– Socialförsäkringssystemets roll

Beskattning och mervärdesskatt, 50 yh-p

– Skattelagstiftning

– Inkomstbeskattning

– Samband mellan redovisning och beskattning

– Mervärdesskatt

– Deklarationer

– Personbeskattning

– Företagsbeskattning

– Skatteprogram

Grundläggande ekonomistyrning, 25 yh-p

– Ekonomistyrningens utgångspunkter, syfte samt funktion

– Finansiering

– Rörliga och fasta kostnader

– Resultatplanering

– Produkt- och investeringskalkyler

– Upprätta resultat- och likviditetsbudget samt balansräkning

– Kalkylering

Handels-, associations- och avtalsrätt, 20 yh-p

– Egendom

– Skadestånd

– Juridiska strukturer

– Olika typer av avtal

Konsultativt arbetssätt, 10 yh-p

– Den konsultativa rollen

– Rådgivande eller servicegivande förhållningssätt

– Den konsultativa processens olika faser

– Verktyg i den konsultativa processen

– Att förstå kundens verkliga behov genom aktivt lyssnande

– Att hitta en kundanpassade lösningar och möjligheter

Redovisning och revision – grunder, 45 yh-p

– Aktuella affärssystem samt deras funktion

– Aktuella programvaror för branschen

– Årsredovisning och bokslut

– Analyser

– Hur genomförs en revision

– Praktiskt redovisningsarbete

– Kontering

– Bokföring

– OLF- Kund- och leverantörsreskontra

– Betalning

– Periodisering

– Avstämning

Redovisning och revision – fördjupning, 40 yh-p

– Aktuella affärssystem samt deras funktion

– Aktuella programvaror för branschen – IT tillämpningar

– Årsredovisning och bokslut

– Analyser

– Hur genomförs en revision samt revisionens betydelse

– Praktiskt redovisningsarbete

– Konsultativt arbetssätt och kundvård

Lärande i Arbete – LIA 1, 55 yh-p

Efter slutförd LIA ska den studerande ha omsatt och tillämpat stora delar av sina teoretiska kunskaper till praktiskt relevant arbete inom ramen för kunskapsområdet. Studenten skall vara väl förberedd för yrkets arbetsuppgifter och på ett självständigt sätt kunna utföra dessa. Studenten skall kunna vidareutveckla och ge förslag på nya uppgifter. Därutöver ska den studerande fått goda möjligheter till att knyta värdefulla kontakter samt bygga ett strategiskt nätverk.

Lärande i Arbete – LIA 2, 70 yh-p

Efter slutförd LIA ska den studerande ha omsatt och tillämpat stora delar av sina teoretiska kunskaper till praktiskt relevant arbete inom ramen för kunskapsområdet. Studenten skall vara väl förberedd för yrkets arbetsuppgifter och på ett självständigt sätt kunna utföra dessa. Studenten skall kunna vidareutveckla och ge förslag på nya uppgifter. Därutöver ska den studerande fått goda möjligheter till att knyta värdefulla kontakter samt bygga ett strategiskt nätverk.

Examensarbete inkl vetenskaplig metod, 25 yh-p

Kursen ska ge praktiska kunskaper och färdigheter av ett större utredande arbete inom ekonomiområdet. Arbetet skall vara kopplat till praktikföretagets verksamhet. Det skall till innehåll och omfattning vara utformat så att det är till nytta för både studenten och företaget.

– Ge de studerande kunskap om de vetenskapliga teorier som ligger till grund för att genomföra ett analytiskt arbete i form av ett examensarbete

– Ge de studerande handledning, i form av råd, stöd och återkoppling under processen med examensarbetet så att det genomförs det inom ramen för målformulerad inriktning

 

Kursinnehåll:

– Klargöra vetenskapliga inriktningar

– Analysera innehållet där olika teser sammankopplas med tidigare behandlade teorier.

– Förmedla underlag till kritisk granskning och kunskapshämtningens utgångsläge, förfaringssätt samt resultat

– Ge lösnings- och utvecklingsförslag på problemformuleringen

LIA (Lärande i Arbetslivet)

En tredjedel av studietiden är arbetsplatsförlagd i form av lärande i arbete (LiA). Denna period tillbringar du på ett företag eller en organisation. LiA har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar.

Examen, diplom m.m.

När du fullföljt utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.

Behörighet och urval

BEHÖRIGHET:
Grundläggande behörighet till yrkeshögskola

URVALSPROCESSEN
Urvalsprocessen sker endast om det är fler sökande än utbildningsplatser. Urvalsprocessen skapar en rangordning av de sökande.

1. BETYG:
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
Engelska 5
Matematik 2
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2

Betygen poängsätts enligt följande skala:
F alt IG = 0, E alt G = 4, D = 5, C alt VG = 6, B = 7, A alt MVG = 8
Maxvärde betyg = 40 poäng

2. SÄRSKILT PROV
Sökande erbjuds att genomföra provet vid ett tillfälle under tiden ansökningarna bereds och värderas.
Prov i:
– svensk språkförståelse, max 10 poäng
– matematiskt tänkande, max 10 poäng
– logiskt tänkande, max 10p
Maxvärde särskilt prov: 30 poäng

MAXVÄRDE URVALSVÄRDE: 70 poäng

Ansökan

Ansök senast den 31 maj 2020!

Ansök här!

Kontakta oss

Besök samt postadress: Skolgatan 52, 903 27 Umeå
Tel: 070-355 46 92
Kontaktperson: Sara Edfalk, sara.edfalk@nyhs.se