Ansök här!

Arbeta med fotvård som

Medicinsk fotterapeut

Intresserar du dig för fotvård? Medicinsk fotvård är att besitta kunskap om fotens anatomi, fysiologi och biomekanik. Med den vetskapen ägnar sig fotterapeuten åt att förhindra, diagnostisera och behandla fötter. Läs en YH-utbildning till medicinsk fotterapeut!

Information & Ansökan

Medicinsk fotterapeut

Arbeta med att främja fothälsan

En fotterapeut arbetar med hela människan. Det kan vara allt från att vårda fötterna till specifika problem, informera om egenvård samt hitta orsak och verkan till problemen som uppstått.

I yrket hjälper man också till med avlastningar, sulor och inlägg som behöver utformas p.g.a. belastningsskador. Alla behöver sköta sina fötter! Vissa grupper är det speciellt viktigt för och dessa är äldre personer, diabetiker, reumatiker, psoriasispatienter, sjuka och handikappade.

Arbetsuppgifter inom medicinsk fotvård

Som medicinsk fotterapeut jobbar du med fotterapi utifrån ett helhetsperspektiv – du kommer ha kunskap om olika behandlings- och undersökningsmetoder och sjukdomslära. Du kommer veta vilka faktorer som påverkar fothälsan. Utbildningen ger dig också kompetenser om hur en klinik bör inredas, skötas och utrustas.

Du kommer även arbeta med: 

  • Avlastning och sulor
  • Mänskligt beteende
  • Kommunikationens betydelse vid utövandet av yrket
  • Utvecklingsarbete/fördjupningsarbete inom medicinsk fotterapi
  • Affärsplanering för eget företagande
  • Ekonomiska flöden som finns i en organisation
  • Nedre extremiteternas anatomi
  • Fysiologi och biomekanik

Efter utbildningen

Fotterapeutens arbetsmarknad finns inom hälso- och sjukvård, inom kommunal vård och omsorg samt i privata verksamheter. Fotterapeuter behövs för att möta riskgrupper med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psoriasis och reumatiska sjukdomar samt äldre och funktionshindrade.

Elevbehandlingar fotvård - lämna en intresseanmälan här!

Fotvård till elevpris? Lämna en intresseanmälan genom att klicka här.

Kursplan

Grundläggande fotterapi, 60 yh-p

Kursens mål är att ge introduktion till yrkesområdet, att förmedla kunskaper i nedre extremiteternas anatomi, fysiologi och biomekanik. Den studerande ska kunna bedöma, planera, utföra och utvärdera grundläggande fotterapi samt förstå vilka faktorer som påverkar fothälsan.

Medicinsk fotterapi, 85 yh-p

Kursens mål är att den studerande självständigt ska bedöma, planera, utföra, utvärdera och dokumentera fotterapi utifrån ett medicinskt perspektiv. Samt ge fördjupade kunskaper i sjukdomslära, undersökningsmetoder, behandlingsmetoder, avlastningar och sulor. Kursens mål är även att den studerande ska bedöma och utföra fotterapi utifrån ett helhetsperspektiv samt genom arbete omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt handlande. Via arbete med kunder och patienter ska den studerande omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt handlande. Undervisningen bedrivs i halvklass i vår utbildningsklinik.

Tillämpad fotterapi, 60 yh-p

Kursens mål är att ge grundläggande och fördjupade kunskaper praktiskt och hantverksmässigt.

Via arbete med kunder/patienter ska den studerande omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt handlande. Kursen ska ge kunskaper om klinikens inredning, utrustning och skötsel. Undervisningen bedrivs i halvklass i vår utbildningsklinik.

Vårdpedagogik och kommunikation, 15 yh-p

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i mänskligt beteende och dess orsaker sam förståelse för kommunikationens betydelse vid yrkesutövandet av yrket.

Företagsekonomi, 15 yh-p

Målet är förberedelse till kunskap i affärsplanering för eget företagande samt kunskap om de ekonomiska flöden som finns i en organisation.

Lärande i arbete 1, 20 yh-p

LIA-periodens mål är att ge kunskap om yrkesområdet samt arbetsplatsens och klinikens dagliga arbete. Målet med kursmomentet är att utveckla och förankra teoretiska och praktiska kunskaper i det vardagliga arbetet inom ramen för medicinsk fotterapi som förmedlas inom ramen för utbildningen.

Lärande i arbete 2, 30 yh-p

Målet är att utveckla och förankra teoretiska och praktiska kunskaper i medicinsk fotterapi med tonvikt på medicinsk fotsjukvård samt ge kunskap och förståelse för vårdkedjans uppbyggnad. Samverkan mellan olika personalgrupper.

Examensarbete, 15 yh-p

Målet är att ge kunskaper i att genomföra ett utvecklingsarbete/fördjupningsarbete inom medicinsk fotterapi. Detta baserat på vetenskaplig metod.

LIA (Lärande i Arbetslivet)

En del av studietiden är arbetsplatsförlagd i form av lärande i arbete (LiA). Denna period tillbringar du på ett företag eller en organisation. LiA har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar.

Examen, diplom m.m.

Examensarbete

Examensarbetet genomförs under LiA-perioden. Studentens examensarbete ska vara kopplat till praktikföretagets verksamhet. Det skall till innehåll och omfattning vara utformat så att det är till nytta för både studenten och företaget.

Examensbevis

När du fullföljt utbildningen får en du Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.

Behörighet

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

Särskilda förkunskaper i:
Svenska A, betyg minst betyget Godkänd alt.Svenska 1, minst betyget E
Engelska A, betyg minst betyget Godkänd alt. Engelska 5, minst betyget E
Matematik A, betyg minst betyget Godkänd alt. Matematik 1a, minst betyget E

Samt
Kurserna nedan från Vård- och omsorgsprogrammet eller dokumenterade motsvarande kunskaper i:
Medicin 1 (150 poäng)
Psykologi 1 (50 poäng)
Vård- och omsorgsarbete 1 (200 poäng)
Vård- och omsorgsarbete 2 (150 poäng)

Antagningsprocessen

Urval 1, Behörighet till yrkeshögskolan
Urval 2, Meritering
Urval 3, Slutgiltig bedömning

Urvalsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär. Enligt ovan är det första urvalskriteriet behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan.

Meriteringens 3 steg

Betyg

Norrlands Yrkeshögskola använder betyg som en del i urvalsprocessen.

Betyg

Särskilt prov

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.
>> Läs mer här om studiemedel här.

Ansökan

Ansök senast den 31 maj 2020

Ansök här!

Kontakta oss

Besöksadress: Lasarettsgatan 7B, 891 33 Örnsköldsvik alt
Sjögatan 6B 891 60 Örnsköldsvik (metodsal)
Postadress: Torggatan 10, 891 33 Örnsköldsvik

Kontaktperson: Lena Lundström Nordin, lena@nyhs.se

Utbildningen har många kunniga och trevliga lärare som gör att jag kommer att ha en bra grund att stå på när jag efter utbildningen startar eget. Utbildningen innehåller många praktiska inslag, både i metodsalen samt när vi är ute på praktik, LIA. I metodsalen tar vi också emot kunder för behandling. Ju mer man lär sig desto mer vill man lära sig, det är en kroppsdel som är väldigt underskattad fast den är så viktig!

Nicklas HagelinStudent, Medicinsk fotterapeut.

Behovet av utbildade medicinska fotterapeuter är idag stort och ökar hela tiden i takt med pensionsavgångar och av att en allt större grupp i samhället har ett behov av denna kompetens.
Det är det som gör vår utbildning så genuin. Efter avslutade studier har de studerande en bra grund att stå på kunskapsmässigt samtidigt som de jobbar utfirån ett helhetsperspektiv. Under utbildningen får de studerande pedagogisk vägledning av handledare inom respektive specialområde. Det ger extra kraft till utveckling och förbättrar kompetensen hos den medicinska fotterapeuten.

Lena Lundström NordinHuvudlärare samt ägare och verksam fotterapeut, Akilles

Att få jobba med människor och se dem må bättre genom att må bra i sina fötter är en fantastisk känsla. Att även ha förmånen att få handleda, utveckla och se de studerande uppleva samma sak är en otrolig känsla.

Sabine LindgrenLärare samt yrkesverksam Fotterapeut, Akilles